Informatie

Professionele kinderopvang op Bonaire

Jaarprogramma en Reglement

We zijn verheugd om u het jaarprogramma 2023-2024 van Kinderopvang Dopey te presenteren, waarin we een boeiende reis door diverse thema’s en activiteiten bieden voor uw kinderen. Gedurende het komende schooljaar zullen uw zoontjes en dochtertjes regelmatig thuis komen met werkjes die allemaal gerelateerd zijn aan een specifiek onderwerp. Bovendien hebben de kinderen op de opvang allerlei spelletjes en opdrachtjes gedaan die aansluiten bij deze onderwerpen. We hopen dat u als ouders veel belangstelling heeft voor de werkjes van uw kind en samen met hen plezier zult beleven aan deze leerzame activiteiten.

Onze thema’s sluiten nauw aan bij de dagelijkse ervaringen en belevingen van de kinderen, zowel thuis, op straat als op de opvang. Ze variëren van het welkom heten op Kinderopvang Dopey tot het ontdekken van de natuur, het leren over beroepen en het ervaren van feestelijke momenten. Elk thema biedt een unieke kans voor uw kinderen om hun lichamelijke, geestelijke en sociale ontwikkeling te stimuleren, en we zijn er trots op om een veilige en inspirerende omgeving te creëren waarin ze zich kunnen ontplooien.

We willen ook benadrukken dat Kinderopvang Dopey zich inzet voor het bevorderen van de zelfstandigheid, het vergroten van de weerbaarheid en het stimuleren van onderlinge contacten tussen de kinderen. We geloven in het belang van samen spelen, praten en zingen, wat bijdraagt aan de taalontwikkeling en het gevoel van eigenwaarde van uw peuter. Daarnaast streven we ernaar om een ondersteunende omgeving te bieden waarin ouders onderling informatie kunnen uitwisselen en contacten kunnen leggen. We nodigen u van harte uit om deel te nemen aan ouderavonden, koffieochtenden en thema-avonden, waarbij u niet alleen betrokken kunt zijn bij de ontwikkeling van uw kind, maar ook andere ouders kunt ontmoeten.

Hier onder vindt u een downloadlink voor het gedetailleerde jaarprogramma 2023-2024 van Kinderopvang Dopey. We hopen dat dit programma u een goed inzicht geeft in de activiteiten en thema’s die we gedurende het komende jaar zullen aanbieden. We kijken ernaar uit om samen met u en uw kinderen een plezierige en leerzame tijd te beleven op Kinderopvang Dopey.

Download Jaarprogramma PDF

Vakantiedagen 2023/2024

 • Bonaire dag:
  06 September 2023
 • Regatta vakantie:
  13 Oktober 2023
 • Studie-dag:
  03 November 2023
 • Koninkrijksdag:
  15  December 2023
 • Kerstvakantie /Nieuwjaarsvakantie:
  22 December 2023 (We sluiten om 12 uur) t/m 6 Januari 2024
 • Kindercarnaval en Grote Carnaval:
  05, 12, 13 Februari 2024
 • Paasvakantie:
  28, 29 Maart 2024 & 01 April 2024
 • Dia di Rincon:
  29, 30 April 2024
 • Dag van de Arbeid:  
  01 Mei 2024
 • Hemelvaartdag:  
  09, 10 Mei 2024
 • Tweede Pinksterdag:
  20 Mei 2024
 • Studie-dag:
  17 Juni 2024
 • Zomervakantie:
  05 t/m 16 Augustus 2024

Let op : Er kunnen wijzigingen optreden maar dat melden wij tijdig aan !

Naschoolse opvang

De naschoolse opvang is geopend op maandag t/m vrijdag van 12.30 -17.30 en op vrijdag sluiten wij om 17.00.

Mocht je gebruik van deze service willen maken neem dan even contact met ons op!